Project omschrijving

In opdracht van een installatiebedrijf heeft Tuinservice Achterhoek bij vier woningen de voorzieningen voor het opvangen van hemelwater aangelegd.

In het kader van duurzaam waterbeheer, worden hemelwater en riool steeds vaker als gescheiden systemen aangelegd. Het riool wordt hiermee ontlast en door hemelwater plaatselijk te infiltreren wordt de grondwaterstand op peil gehouden.

Door het plaatsen van infiltratiekratten wordt het regenwater opgevangen en opgeslagen/gebufferd, waarna het langzaam wordt afgegeven aan het grondwater. Om dichtslibben van de kratten te voorkomen worden ze ingepakt met geotextiel en worden er zandvangputten in het systeem geplaatst, om hiermee het grootste vuil vooraf op te vangen.