Project omschrijving

Sommige bomen zijn uitstekend geschikt voor drastische snoei en/of terugzetten tot op het stamhout. Een snoeiwijze die hierbij toegepast kan worden is kandelaberen.

Deze beeldbepalende en zeer oude plataan in Hengelo (Gld) is door Tuinservice Achterhoek gekandelaberd. Ingrijpen was noodzakelijk om de lange levensduur van de boom te waarborgen en overlast in de toekomst te voorkomen, om de boom met grote esthetische waarde te behouden is gekozen voor het terugnemen van de takken.